ARMIRAČNICA


Armiracnica slika glavna

SAVIJANJE I REZANJE SVIH PROFILA od ø6 do ø40 PREMA PROJEKTIMA

Pomoću najmodernijih, kompjuterski upravljanih strojeva tvrtke MEP group vršimo savijanje i rezanje profila prema nacrtima i potrebama kupaca.

  • lučki putnički terminali
  • lučki gatovi i lukobrani
  • mostovi i vijadukti
  • rani projekti u cestogradnji
  • stambeno-poslovne zgrade
Armiracnica slika 1
Računalno upravljani stroj za izradu profila
Automatizirano savijanje građevinskog željeza
Armaturno željezo
Armiračnica betonskog željeza
Savijanje betonskog željeza